HARMONICA.RU > Табы для губной гармошки > Ama Namin

Ama Namin

The Filipino Catholics

Религиозные Блюзовая Для начинающих
Неопределен C Неопределено
AMA NAMIN
Batay sa "The Lord's Prayer"

Ama namin, sumasalangit Ka
4 -4 5 5  -4 4 -3 4 -3 3
Sambahin ang ngalan Mo
4 -4 5  6 -5 5  -4
 Mapasaamin  ang kaharian Mo
-4 5 -5 -5 -5 -5 5 -4 5 4 3
Sundin ang loob Mo
-4 4  -4 4 -3 3 
Dito sa lupa para ng nasa langit
3 4 5 6 6 -5 5 -4 4 4  -3 4
Bigyan Mo kami ngayon ng aming kakanin sa 
3 5  5 -4 4 -3 3  -3 3 4  5 6 6 -5
arawaraw At patawarin Mo kami sa aming mga sala
5-4 -4 4 5 -5 -5 -5 -5 5 -4 4 4 -4 4 -3 -3 3
Para ng pagpapatawad namin
4 -4 5 5 -4 5 -4 5 -4 4
Sa nagkakasala sa amin
4 5 6 6 -5 5 -4 4 5 -4
At h'wag Mo kaming ipahintulot sa tukso
3 -5  -5 5 -4 -4 5 -5 6 6 5 -4 4
At iadya Mo kami sa lahat ng masama
-4 5 -5 5 -4 3 4  -4 5 3 5 -4 4

Добавил: ?, 2011.11.05

Добавить комментарий