ai no uta

Автор мелодии: chara / yen town band
an excerpt, only the beginning 
the translation from japanese into the latin alphabet isn't the
best...


6 6 6  -5 5 -4 5
tomatta te no hira
6 6 6 6  -5 5-6 6  -4-55
furueteru no chuucho shite
5-5 6-6 -4 5-5 -55-44
kono sora no aono aosani
5 5 5 6-55-4 -44
kokoro bosoku naru
6 6 6 -5 5 -454
shinjiru mono subete
6 6  6 -5 5 -6 6 -4-55
poketo ni tsume konde kara
5-5  6-6 -45-5 -55-4 4
natsu kusa yureru senro o 
55  -56 -55-4-44
tooku made aruita

maybe you should listen to the song in the internet...
Жанр: Любовные
Сложность: Для начинающих
Ключ гармошки: C

Добавить комментарий