Ag Criost an Siol

Автор мелодии: Séan ó Riada
-3 4 -4  6  6  -6 6 -5  5 -5  -4
 Ag Críost an síol, ag Críost an  fómhar

-4  5 -4 4 -4 5 -4 4 -3 4  -4
In ioth-la-inn Dé  go  dtug-tar sinn -3 4 -4  6  6  -6 6 -5  5 -5 -4
 Ag Críost an mhuir, ag Críost an tiasc

-4 5 -4 4 -4 5 -4 4 -3 4  -4
 I líon- ta Dé  go gcas- tar sinn-3 4 -4 6 -6 -7  -6 -7 7  6 7
 Ó fhás go haois, ó  aois go-bás

-6 6 -5 -5  5  -4   5 -5 5 -5 -4
 Do dhá láimh, a Chríost, a-nall thar-ainn

 

-3 4 -4 6  6  -6 6  -5  5  4  -4
 Ó  bhás go críoch nach críoch ach ath-fhás

-2 -3” -3  -3 4  -4  -3” -3 -3” -2 -2’ -2
 I  bPar-thas na ngrás  go   rabh-ai-mid 
Translation:
To Christ the seed, to Christ the crop,
in barn of Christ may we be brought. 

To Christ the sea, to Christ the fish,
in nets of Christ may we be caught. 

From growth to age, from age to death,
Thy two arms here, O Christ, about us. 

From death to end — not end but growth,
in blessed Paradise may we be.
Жанр: Религиозные
Тип гармошки: Блюзовая
Ключ гармошки: Eb

Добавить комментарий