מחר

6 8 8- 8 7- 8 8- 7- 7 6-
מחר, אני
אהיה כה
רחוקה
5- 6- 9- 8- 9- 7
אל ת חפ שו או 
תי
6 6- 7- 7  7-  7 
מי ש י  דע למ
חול -
6- 7 10- 9 9- 8 8- 8 
ימ חל לי  על א 
ה ב תי,
6 6- 7- 7  7- 7
ה זמן יש קיט
ה כל
6- 7 10- 9  9- 8 8- 8 
א ני הו  ל  כת
ל דר כי.
7- 8 9 10- 9 9- 8 10- 9 9-  8 9-
זה שא הב או
תי י שוב ל 
שדו תיכם -
8- 9 9- 8
מן המד בר.
7- 8  9 10-  9 9- 8 10- 9 9- 8 9-
ו  הוא י בין –
א ני ח  יי  תי
בי ני כם
8- 9 9- 8
כמו צמח בר.
Тип гармошки: Блюзовая

Добавить комментарий