חורשת ה&#

4- 6- 5- 6 6- 6 5 /4 4- 5 5- 6 4   
כש אי מא ב אה
ה נה /י פה ו צ 
עי רה,   
4  3- 4 4- 5  5- / 6 6- 7- 6- 4- 
אז א בא על גב
עה /ב נה לה ב 
ית. 
 4- 6- 5- 6  6- 6 / 4 4- 5 5- 6  4
חל פו ה אבי
בי ם, /ח צי מ 
אה עב רה, 
4 3- 4  4-  5  5- /6  6- 7- 7 5-
ו תל תל לים
הפ כו  /שי בה
בנ תי ים
5 5- 4- 5  5- 6  
א בל על חוף
יר דן, 
 5 5- 6 6- 6- 7- 6- 6            
כ  מו מ הו מה
לא ק רה, 
5 5- 4- 5 5- 6 5 5- 6 6- 5- 6 6- 7- 7- 
או תה ה דו מי
יה ו גם או תה
ה תפ או רה. 
 6-  9- 8 8- 7 8 6- 
חור שת ה א ק
לי פטוס, 
7- 8- 7 7- 6- 7
ה ג שר,ה סי רה,

5- 8- 7 7- 6- 7 5 5-6 6- 4- 
ו  רי ח ה מ  לו
ח על ה מ ים. 
6-  9- 8 8- 7 8  6-
חור שת ה א ק 
לי פטוס, 
7- 8- 7 7- 6- 7  
ה ג שר,ה סי
רה,
5- 8- 7 7- 6- 7- 5 5- 6 6- 4- 
ו  רי ח ה מ לו
ח על ה מ ים. 
4- 7- 5 5- 6 6- 8-
Тип гармошки: Блюзовая

Добавить комментарий