ההליכה &#

3 6- 5 5-
א לי, א לי
4- 5- 5 4- 4 4- 5 3 
ש לא י  ג מר ל
עו לם
3 4- 4- 4 4- 5
ה חול ו ה   ים,
4- 5 5-  5- 5 5- 6 6 
רש  רוש של ה  
מ ים,
 5- 6 6- 6- 6 6- 7- 7-
ב   רק ה ש  מי 
ים,

7-  6- 6- 6 6- 
תפי לת ה א דם.
6- 5 5- 6 5- 
ה חול ו ה ים,
5 4-  4  4- 5 4- 4- 
רש  רוש של ה מ 
ים,
4- 7- 7 7- 6- 6 
ב רק הש מ 
יים,
4-  5  5- 4 4-
תפי לת ה א 
דם.
Тип гармошки: Блюзовая

Добавить комментарий